Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya

Seragazı Oluşumunda ki Etken Nedir?

Atmosferdeki sera gaz seviyesi ve küresel ısınma arasında pratik bir bulunmaktadır. Üç farklı inceleme(Kara, Deniz ve Hava sıcaklıkları), sıcaklığın artmasında insan kaynaklı olarak fosil yakıtların yakılmasının arazi kullanımında ki değişiklerden daha az küresel ısınmaya neden olduğu hakkında güçlü kanıtlar ortaya koydu. Bu nedenle iklim değişikliğinin sıcaklığı yükseltmesi ve aşırı şiddetli yağış değişiklikleri yaşanması yüksek ihtimal dahilindedir.

Sıcaklıklar Artıyor

Bu yüzyılın sonuna gelindiğinde ortalama küresel sıcaklığın önceki yüzyılın sonuna kıyasla 1.8°C’ ile 4 °C arası değişeceği bilinmekle beraber beklenmektedir. Elbette küresel ısınmanın karşısında karşı önlem almakta sorumlu insanlar üzerinde bir vazife beklentisidir.