Küresel Isınma İle Mücadele Edelim

Küresel Isınma, Böcek Türleri İçinde Tehdit Oluşturuyor

Küresel ısınma ve artan tehditler karşısında doğa üzerinde bulunan ve var olan bu dengenin bozulduğunu elimizde ki veriler ışığında kesin kanıtlar eşliğinde bilmekteyiz. Bozulan denge karşısında canlılar arasında en çok etkilenen türün ise böcekler olduğunu yine elimizdeki kesin kanıtlar ile ifade edebiliriz. Bilim insanları yaklaşık 15 sene önce canlı türlerinin yok olması ve doğanın dengesinin bozulmasıyla ilgili olarak ortak bir makale hazırlamış, 2017 yılında bu yazının ikinci versiyonu 15 bini aşkın bilim insanı tarafından bizzat imzalanmıştı.

Bilim insanları dünya üzerinde 5.5 milyon böcek türü olduğunu tahmin etmektedir. Bunların bugüne kadar sadece beşte biri (yaklaşık bir milyon) tanımlanabildi. Araştırmalara göre endüstri devriminin yaşandığı son 200 senede tüm dünyada böcek türlerinin %5’i ile 19’u yok oldu. Böcek türlerinin üzerinde yaşadığımız gezegen içerisinde oldukça hassas bir konumda olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz lakin yok olan böcek türlerinin veya azalan böcek sayılarının gezegenin işleyişi üzerinde çok ciddi sorunlara yol açacağını biliyoruz.

Gelişen ve büyüyen bu tehdit karşısında her bir insanın sorumluluk bilincine sahip olmasını ümit etmekteyiz. Ünlü iş adamı Yaşam Ayavefe, bizzat kendisi tarafından küresel çapta başlatılan, küresel ısınma ile alakalı mücadelesinde, gençlerin desteğini özellikle beklediğini ifade etmektedir. Nihayetinde gelecek nesillere bırakılması planlanan bu mirasın yalnızca gençler vasıtasıyla aktarılabileceğini hepimiz bilmekteyiz.