Yaşam Ayavefe İle Sürdürülebilir Enerji Kaynakları Üzerine Telekonferans Yaptık

Yaşam Ayavefe İle Sürdürülebilir Enerji Kaynakları Üzerine Telekonferans Yaptık

Sürdürülebilir enerji kaynakları kullanımında Türkiye’nin yeri neresidir? Dünya kamuoyunda sürdürülebilir enerji destekleniyor mu? Fosil türevi yakıt kullanımı sera gazlarının artmasına neden oluyor mu? Önümüzde ki son yüzyıl içerisinde ne gibi küresel felaketler ön görülüyor? Bilim insanları tarafından hazırlanan raporlar küresel ısınmanın boyutuna işaret ediyor mu? İnsanlar hemen karşımızda bulunan küresel problemle yüzleşmeye hazır mı? Gelin hep birlikte bu sorulara uzmanlar eşliğinde cevaplar arayalım.

Yaşam Ayavefe ile yapmış olduğumuz telekonferans neticesinde keyifli vakitler geçirdik. Bu süre zarfında kendisi çarpıcı bilgilendirmelerle bizleri aydınlattı.

Sürdürülebilir enerji kaynakları kullanımında Türkiye’nin yeri neresidir?

                Öncelikle sürdürülebilir enerji kaynakları nelerdir? Onlara bir bakalım… Sürdürülebilir enerji kaynakları tükenmeyen ve doğaya zarar vermeyen enerji kaynaklarına verilen isimdir. Mesela kömür, doğalgaz ve petrol gibi enerji kaynakları sürdürülemez enerji kaynaklarıdır. Gittikçe azalmakta olan bu enerji kaynakları aynı zaman da dünyanın atmosferinin kirlenmesine de neden olmaktadır. Ancak sürdürülebilir enerji kaynakları arasında yer alan Güneş, Rüzgar ve Su gibi enerji kaynakları hem sürdürülebilirdir hem de bir sonu yoktur. Gelelim sorumuzun cevaplarına, Şöyle ki; Türkiye de sürdürülebilir enerji kaynakları oldukça fazladır. Ülkemiz dört mevsim güneş aldığı için güneş enerjisinden fazlasıyla yararlanılabilmektedir. Haricinde su ve rüzgar gibi doğal olaylar da ülkemizde fazlasıyla bulunmaktadır. Aslında ülkemizin getirdiği fırsatları değerlendirmiş olsak Türkiye de enerji ile ilgili hiçbir sorun ortaya çıkmayacaktır.

Fosil Yakıtları, Küresel Isınma ve Fazlası

                Günümüzde kullanılan fosil yakıtlarının tükenmeye yüz tuttuğu bilinen ve herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Sanayi devrimi sırasında enerji kaynağı olarak kömür ve buhar enerjisi kullanılmıştır. Ancak ilerleyen zamanlarda enerji sıkıntısına çözüm olmakta zorlanan bu kaynakların yerini günümüz kaynakları almıştır. Artık günümüz de de fosil türevi enerji kaynakları ihtiyaca karşılık cevap verememektedir. Bunun için farklı enerji kaynaklarına yönelmek gerekmektedir diye düşünüyorum. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler yoğun bir enerji üretimine ihtiyaç duymaktadır. Tüketimin fazla olduğu ülkemizde enerjinin kıymetli olması rastlantı değildir. Enerji üretiminin artması sayesinde sanayi üretimi ve endüstrileşme de desteklenebilir. Ancak enerji ihtiyacına karşılık alternatif çözümler gerekmektedir. Yukarıda da belirtmiştim. Aslında ülkemiz de büyük bir fırsat açığa çıkmayı beklemekte.

Fosil Türevi Enerji Kaynaklarının Kullanılması ve Doğaya Karşı Verdiği Zarar

Günümüzde sanayileşmenin ve şehirleşmenin bir sonucu olarak enerjiye duyulan ihtiyaç gün ve gün artmıştır. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte gelen ve sonrasında hayatımızın bir parçası haline dönüşen enerji sektörü arabalardan, atölyelere, fabrikalardan büyük sanayi ocaklarına kadar her yerde kullanılmaktadır. Ancak kullanmış olduğumuz enerji kaynakları sürdürülebilir değildir. Bunun haricinde karbon salınımlı materyallerden meydana gelen bu ve benzeri enerji kaynakları atmosferin kirlenmesine neden olmaktadır. Günümüzün en büyük sorunu olan küresel ısınma bu benzeri etkenlerin sonucunda meydana gelmiştir.

ANA SAYFA