Sürdürülebilir Enerji Aşamasında Ülkemizin Coğrafi Konumu

Sürdürülebilir Enerji Aşamasında Ülkemizin Coğrafi Konumu

Esasında ülkemiz coğrafi anlamda muazzam detaylara sahip bir konumdadır. Şöyle ki; Türkiye 36° – 42° güney paraleller ile 26° – 45° doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Bu da ülkemizin dört mevsim güneş almasına ve sürdürülebilir enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisinin dört mevsim kullanılmasına vesile olmaktadır. Fosil yakıtlarına olan talep geçtiğimiz 100 – 150 yıl içerisinde oldukça artmıştır. Zaten hali hazırda fosil yakıtlarının mevcut durumu tükenmeye başlamıştır. Bu da bilim insanları ve geriye kalan herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Pekala ülkemiz de güneş enerjisinden nasıl yararlanabiliriz?

Güneş enerjisi yoluyla enerji elde etmek ve söz konusu meseleden yararlanmak pek çok yoldan yapılabilmektedir. Mesela evlerimizden tutunda dışarıda kullandığımız araç gereçlere kadar pek çok konuda güneş enerjisinden yararlanabiliriz. Örnek verecek olursak şöyle birkaç madde de güneş enerjisinden nasıl faydalanabiliriz, izah etmiş olacağız.

  1. Kıyafetler kurutulabilir
  2. Meyve- Sebze Yetiştirilebilir
  3. Su ısıtma ve arıtma
  4. Elektrik üretme
  5. Arabalara ve sanayi makinelerine enerji sağlama
  6.  Evlerin ısıtılmasında.

Güneş Enerjisinden Yararlanma Yöntemleri

Bu gibi konularda güneş enerjisinden yararlanmak için iki temel unsur gerekmektedir. Bunlardan biri etken (Aktif) diğeri ise edilgen (Pasif) güç bileşimidir. Güneş enerjisinden yararlanabilmek için duruma göre birinden ya da ikisinden olacak şekilde kullanım yapılabilir. Güneş enerjisinden yararlanmak için belli yöntemler kullanılmaktadır. Bu işleyiş ise şu şekilde meydana gelir.

  1. Genellikle kurulan sistemlerde düz toplaç adı verilen ögeler aracılığıyla güç merkezde toplanır.
  2.  Toplanan enerji kurulan sistemin alt bölümünde yer alan su depolarında biriktirilir.
  3. Biriktirilen enerji pompa, boru vb. araçlarla bina içerisine dağıtılır.

Yaşam Ayavefe // Sürdürülebilir Enerji Üzerine Telekonferans

ANA SAYFA