Ekolojik Denge ve Türkiye de ki Ormanlar

Ekolojik Denge ve Türkiye de ki Ormanlar

Ekolojik dengenin temel unsurlarından biri sayılan ormanlar, çayır ve meraların tahrip edilmesi, milli ormanların iyi derecede korunamaması, gelecekte Türkiye ve insanları açısından hiç kuşkusuz büyük sorunlar ortaya çıkaracaktır. Zamanla eriyen ve değişen iklim koşulları nedeniyle ülkemiz de yer alan zenginlikler yavaş yavaş yok olmaktadır. Anadolu toprakları çok büyük uygarlıklara sahne olmuştur. Bu nedenle orman varlığı hızla tahrip edilmiştir. Ormanlar, iklimsel değişikliklere oldukça duyarlıdır. Aynı zaman da yangın, yerleşme, tarım için alan açma nedenleriyle birlilkte sürekli olarak tahribe uğramaktadır. Bu alan da tahribatın çok fazla olduğu ülkemizde ormanların, olası bir iklim değişikliğinde [sıcaklık, yağış, zararlıların yayılışı ve yangınlar) değişmekle birlikte kuraklaşabileceği ön görülmektedir. Bu denli önemli olan ekolojik dengenin korunması adına çalışmalar, faaliyetler, projeler ve toplantılar ayarlanmalıdır.

Yaşam Ayavefe beyin bu konuda güzel ve kayda değer çalışmaları bulunmaktadır. Zaten kendisini uluslararası kamuoyunda söyleşileri, toplantıları ve çalışmalarından dolayı tanıyoruz.

Pek Çok Ülkede Tarım Arazileri Ulusal Güvenlik Meseleleri İçerisinde Görülüyor

Küresel ısınma ile mücadele kapsamında ülkeler arası iş birliği de bir hayli önem arz etmektedir. Zaten ısınmaya neden olan faktörlerin belirlenmesi ve sonrasında kararlı ve istikrarlı bir eylem planı yapılması acil ve zaruri bir hal almıştır. Pek çok ülke de de görüyoruz ki tarım alanlarının korunması ulusal güvenlik kaygılarından biri haline gelmiştir. Pekala bu durumun ülkemiz de ki yansıması sizce nasıl? Kanaatimce bu konuda önemle, hassasiyetle ve dikkatle durulması gerekiyor. Öyle ki acilen tarım alanlarının sağlık koşulları, ulusal güvenlik meseleleri içerisinde görülmesi gerekiyor.

Yaşam Ayavefe

ANA SAYFA