Daha İyi Bir Dünyanın Temellerini Birlikte Atalım

DAHA İYİ BİR DÜNYANIN TEMELLERİNİ BİRLİKTE ATALIM

Gelişen teknoloji ile birlikte geleceğe ayak uydurmakta bir sıkıntı yaşamayan insanlık, bazı gelişmelerin tam olarak hangi olumsuz hadiselerin başlamasına neden olmakta olduğunu henüz kavrayabilmiş değildir. Sanayi devrimi ve endüstrinin gelişmesiyle birlikte, doğadan temin etmekte olduğumuz kaynaklar ve bu kaynakların kullanımından dolayı meydana gelen atık maddeler, maalesef dünyamızı geri dönülemeyecek olaylara doğru sürüklemektedir. Atmosfere salınan karbon bazlı gazların ve doğaya atılan atık maddelerin küresel ısınmaya neden olduğu, bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde ortaya koyulmuş olduğu herkesçe bilinen malum bir hadisedir. Küresel ısınma, hem bizi hem diğer canlıları hem de gelecek nesilleri ciddi düzeylerde tehdit etmektedir. Küresel ısınmaya karşı mücadele etmek, her bireye düşen asli sorumluluklardan bir tanesidir. Nasıl ki evimize karşı gelecek olan tehditlere dair önlemler alıyorsak, gezegenimiz için tehdit oluşturacak materyallere ve olaylara karşı da önlemler almak durumundayız.