Başarılı Bir Adam Yaşam Ayavefe

Yer Küre Isınıyor

19. Yüzyılın ortalarından itibaren Dünya atmosferinin ısındığını gösteren önemli ve büyük kanıtlar bulunmaktadır. Kara, deniz ve okyanus yüzey suyundan alınan üç farklı örnek, sıcaklık kayıtlarında görülen ısınma eğilimi Dünya’nın ortalama sıcaklığının 1850 yıllarından itibaren 0.8 °C arttığını göstermektedir. Söz konusu ısınma, arazi kullanımındaki değişiklik, karbondioksit ve metan gibi sera gazlarının emisyonu gibi insan kaynaklı nedenlerden oluşmaktadır. Atmosferdeki karbondioksit (CO2) seviyesi 1832 yılından 2013’e kadar 284 ppm’ den 397 ppm’ e yükselmiştir. Elbette bu durumun bazı olumsuz neticeleri bulunmaktadır.

Yer küre üzerinde yaşamakta olan ve gezegen üzerinde büyük bir denge olayıyla yakından bağları bulunan birçok küçük canlı ve organizmanın yaşam standartlarını tehlike altına sokmaktadır. Haricinde kutuplarda bulunan buz tabakalarının erimesine de yol açan bu durumun ileri ki vadelerde gezegen üzerinde yaşayan tüm canlıların hayat sahasını tehlike içerisine sokacaktır. Bu durum karşısında önlem almak, sorumluluklarımızı yerine getirmek ve nihayetinde gezegenimizi daha iyi bir dünya haline taşımak bizlere düşen asli görevlerden bir tanesidir.