Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Bir taraftan tükenen doğal ve sürdürülemez kaynaklar, diğer tarafta tarihin gördüğü en büyük enerji ihtiyacı insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek mi? Hâlâ dünyanın en büyük enerji kaynağı grubunu fosil yakıtlar ve türevleri meydana getiriyor. Esasında oluşma şekli bakımından fosil yakıtlar milyonlarca yıl boyunca çürüyen bitki, hayvan, dinozor vb. canlıların ve basınç etkisi ile birleşiminden meydana gelmiştir. Ancak bu benzeri enerji kaynakları sürdürülebilir değildir. Aynı zaman da açığa çıkartmış olduğu kimyasal tepkimelerden dolayı kirliliğe neden olmaktadır. Fosil türevi enerji kaynaklarının oluşmaları oldukça uzun bir süreye tekabül eder. Buna karşılık tüketimleri de çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Mevcut durum da fosil türevi yakıtlar için kısa vadede yenilenebilir enerji olarak adlandırılmazlar.

Yaşam Ayavefe Uyardı

Yaşam Ayavefe sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelimin bir an evvel gerçekleşmesi gerektiğini savunmaktadır. Enerji sirkülasyonu dışında fosil ve türevi enerji kaynakları doğanın kirlenmesine neden olmaktadır. Enerji elde edilirken meydana gelen kimyasal tepkime doğanın, yer kürenin ve atmosferin kirlenmesine neden olmaktadır. Küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi; Fosil türevi enerji kaynaklarının kullanılmasıdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nedir? Nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynakları için en basit tabiri şu şekilde olabilir: Üretiminin meydana gelmesi adına sürekli devam eden ve doğal işleyişten faydalanan enerji kaynakları grubuna yenilenebilir enerji kaynakları adı verilmektedir. Yani kaynağı asla tükenmediği sürece her enerji kaynağı sürdürülebilir enerji kaynağıdır. Mesela Rüzgar tribünlerinden elde edilen elektirik, aynı zaman da sürdürülebilir enerji kaynağıdır. Yenilenebilir enerji çeşitlerine şu örnekleri daha verebiliriz. Şöyle ki; jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik ve biokütle enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

ANA SAYFA