Yaşam Ayavefe Gençliğe Doğru

Yaşam Ayavefe Gençliğe Doğru

Yaşam Ayavefe Gençliğe Doğru. Yaşam Ayavefe ile gençliğe doğru olan konuşmamız da bizleri şu ifadelerle aydınlattı. ‘’Gençlik bir neslin, bir milletin beka kaygısıdır. Gençliğin olmadığı yerde bir millet her zaman çöküşe uğrayacaktır. Gençlerimize ve fikirlerine saygı duymamız gerektiğini her defasında dile getiriyorum. Zira onlar gelecekte ki medeniyetin mihenk taşlarıdır. Yaşça belli bir seviyeye ulaşmış insanların bu dünya da ki temel gayesi gençlerin eğitimi ve geleceği olmalıdır. Mümkün mertebe gençlerimize sağlayabileceğimiz desteği sağlamalı ve geri kalanında hayatlarını kurmalarında yardımcı olmalıyız. Bu nokta da gençlerin de üzerine düşen sorumluluklar olduğunu ifade etmem gerekiyor. Zira gençler söz konusu meselenin öznesi olduğundan dolayı üzerlerine yüklenen sorumluluktan kaçmamaları gerekiyor.’’ İfadelerini kullanan Yaşam Ayavefe aslında geleceğimizin bekasını gençlerde görüyor. Şöyle bir bakıldığı zaman hepimiz zaten vakti zamanında genç değil miydik? Bizler de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik ve bu medeniyetin süregelmesinde aktif rol oynadık.

Dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olan ülkemizin bu büyüklüğü tesadüfi bir şekilde olmamıştır. Ancak söz konusu durumun sürdürebilmesi ancak sosyal gelişimle mümkün olabilir. Sosyal gelişme ise gençlerin topluma katılmasıyla mümkün olabilir. Sosyal gelişim için yapılması gerekenleri sadece devlet yönetiminden beklemek yeterli olmaz. Zira sivil toplum, özellikle gençlerin öncülüğünde ve gençlerin girişimiyle bu konuda adım atarak bireysellikten toplumsal katkıya ulaşabilir. Genç nesillerin fikirlerinin dinlenmesi ve gençlerin topluma olan katkısının göz ardı edilmemesinin bir çok açıdan yararları vardır.

ANA SAYFA