Neden Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tercih Ediliyor?

Neden Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tercih Ediliyor?

Neden Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tercih Ediliyor? Son iki yüzyıldır enerji meselesi tüm dünya ülkelerinin ilgilendiği başlıca konulardan bir tanesi olagelmiştir. Günümüzde enerji sektörü giderek daha da önemli hale gelen bir kavram halini almıştır. Enerji ihtiyacı ve sirkülasyonu tüm insanlığın ve canlıların hayatını etkilemektedir. Fosil ve türevi materyallerin kullanımı, enerji ihtiyacının söz konusu materyallerden sağlanması artık demode bir hale gelmiş ve küresel ısınmanın başlıca nedenleri arasında sayılmaya başlanmıştır. Tüm dünya da alternatif enerji kaynaklarına yönelim talebi arterken özellikle “sürdürülebilir enerji” kavramının dünya ülkelerinde ve toplumların üzerinde önemle durduğu bir konu haline gelmiştir. Son iki yüzyıldır kullanılan ve günümüzde de alışılagelmiş enerji kaynakları arasında geçen fosil ve türevi enerji kaynaklarının üretim ve tüketimi, doğal çevrede deformasyona neden olmaktadır. Bundan dolayı söz konusu meselenin en aza indirilmesi ve temiz ve tükenmez enerji kaynakları aracılığıyla enerji ihtiyacının karşılanması gerektiği üzerinde durulmaktadır.  Örneğin: Güneş, rüzgar, biokütle, yer içi ısı kaynakları gibi…

Artan Talep Neticesinde Sürdürülebilir Enerji Kaynaklarına Yönelim Başlamalı

Artan enerji talebinin büyük ölçüde fosil yakıtlardan karşılanması ortaya ciddi sonuçların çıkmasına neden olmuştur. Küresel ısınma neticesinde ortaya çıkan doğal etkenler felaket düzeyinde artarak ilerlemektedir. Küresel ısınma ve çevre kirliliği sorunları ile aynı zamanda fosil yakıtlarının yakın gelecekte tükeneceği öngörüsü, insanların ve ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesine neden olmuştur. Bu sektörlerde dünyadaki çalışmalardan uzak kalmamak için yetişmiş insan gücüne ve bilgili – tecrübeli uzman ekiplere ihtiyaç duyulmaktadır.

YAŞAM AYAVEFE

YAŞAM AYAVEFE // SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

ANA SAYFA